منو

© 2018 - Pan Advertising.
    Instagram - Telegram
0
فرمت تاریخ در سالنامه

فرمت تاریخ در سالنامه

منظور از فرمت تاریخ در این مقاله، نحوه نمایش تاریخ در سالنامه است. از این دیدگاه، سالنامه ها را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود.

سالنامه روزشمار :

در این نوع از سالنامه ، هر روز از هفته در یک صفحه نمایش داده می شود. در این نوع طراحی، فضای یادداشت بسیار زیادی برای یادداشت در هر روز وجود دارد. لذا این نوع سالنامه برای یادداشت مسائل روزانه بسیار کاربرد دارد. البته به این نکته توجه داشته باشید که سالنامه روزشمار به لحاظ تعداد کاغذ حجیم بوده و ممکن است حمل آن توسط کاربر دشوار باشد. به این نوع سالنامه، روزشمار ” پنجشنبه و جمعه جدا ” نیز گفته می شود.

 

سالنامه روز شمار

سالنامه روزشمار ” پنجشنبه و جمعه با هم “:

از آنجا که برای بسیاری از کاربران، روزهای پنجشنبه و جمعه روز کاری محسوب نمی شود، لذا یادداشت چندانی نیز در این دو روز صورت نمی گیرد. به همین دلیل بسیاری از تولید کنندگان، سالنامه روزشمار خود را بصورت ” پنجشنبه و جمعه با هم ” تولید می کنند. با این روش، علاوه بر حفظ کاربرد، سالنامه خروجی به لحاظ حجم کاغذ سبکتر بوده و به دلیل مصرف کاغذ کمتر کمی ارزانتر خواهد بود.

 

روز شمار پنجشنبه جمعه با هم

سالنامه دو روز شمار :

در این نوع از طراحی، هر صفحه حاوی دو روز از هفته است. لذا هر هفته در سه صفحه گنجانده می شود. توجه داشته باشید که چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در یک صفحه قرار می گیرد. حجم این نوع از سرررسید نسبت به سالنامه روز شمار کمتر است. در عین حال برای هر روز  به اندازه نیمی از صفحه جای یادداشت وجود دارد.

 

سالنامه دو روز شمار

سالنامه هفته شمار :

در این نوع سالنامه ، هر هفته در یک صفحه چاپ می شود. حجم سالنامه طراحی شده به این روش کم و جای یادداشت آن نیز در عین حال کم است.

 

سالنامه هفته شمار

سالنامه هفته در دو صفحه :

در این نوع از طراحی، هر هفته به دو بخش 3 روز و 4 روزه تقسیم شده و در دو صفحه روبروی هم قرار می گیرد.

 

سالنامه هفته در دو صفحه

سالنامه ماه شمار :

در این نوع از سالنامه ، هر ماه در یک صفحه چاپ می شود. این نوع از سالنامه به لحاظ یادداشت نویسی کاربرد چندانی ندارد. اما مزیت این نوع سالنامه این است که می توان با یک نگاه کل ماه را مرور نمود.

سالنامه یک ماه در دو صفحه :

در این نوع از طراحی، هر هفته به دو بخش تقسیم شده و در دو صفحه روبروی هم قرار می گیرد.

 

سالنامه ماه در دو صفحه

اوراق ضمیمه

در تولید هر سالنامه علاوه بر صفحات نمایش دهنده تاریخ، صفحاتی نیز به عنوان ضمیمه اضافه می شود. وجود بسیاری از این ضمایم ضروری نبوده و قرار دادن آنها در سالنامه به نظر تولید کننده و یا درخواست سفارش دهنده بستگی دارد. این ضمایم عبارتند از:

 • معرفی سال :صفحه اول سالنامه معمولا به معرفی سال اختصاص دارد. اطلاعاتی از قبیل سال شمسی، قمری و میلادی، لحظه تحویل سال و . . . در این صفحه قرار می گیرد.

 

صفحه معرفی سال

 • مشخصات دارنده سالنامه :شامل اطلاعات شخصی، اطلاعات تماس و اطلاعات ضروری
 • تعطیلات رسمی سال در یک نگاه :شامل فهرستی از تعطیلات رسمی

 

صفحه مشخصات دارنده و تعطیلات رسمی در یک نگاه

 • سال در یک نگاه :معمولا در یک صفحه، روزهای سال به تفکیک ماه نمایش داده می شود.

 

صفحه سال در یک نگاه

 • کاغذ یادداشت :معمولا در سالنامه هایی با حجم تقویم کم ( دو روز شمار ، هفته شمار و ماه شمار )، پس از قسمت تقویم، صفحاتی برای یادداشت قرار می گیرد. این امر نه تنها حجم سالنامه را به میزان متعادل می رساند، بلکه ضعف نبود فضای یادداشت در این گونه سالنامه ها تا حدی جبران می شود.

 

صفحه یادداشت

یک ایده

بهتر است در بالای صفحات یادداشت ، مکانی خالی برای نوشتن تاریخ وجود داشته باشد تا کاربر بتواند به راحتی به مدیریت صفحات بپردازد. لذا اگر سالنامه اختصاصی سفارش می دهید، در صورت تمایل این مورد را از تولید کننده بخواهید.

 • دفترچه تلفن :برخی از تولید کنندگان سالنامه در پایان سالنامه تولید شده چند صفحه دفترچه تلفن قرار می دهند. این دفترچه تلفن غالبا با حروف الفبا تفکیک نمی شود. اما وجود این دفترچه تلفن مختصر می تواند برای کاربر سالنامه بسیار مورد استفاده باشد.

 

دفترچه تلفن انتهای سالنامه

 • اطلاعات مهندسی :برخی از تولیدکنندگان بنا بر نظر خود یا درخواست مشتریان، بخشی را تحت عنوان اطلاعات مهندسی به انتهای سالنامه اضافه می کنند. این بخش شامل جداول استاندارد و اعداد از پیش محاسبه شده است که برای برخی از مشتریان قابل استفاده است.
 • سایر اطلاعات :شامل شماره های تلفن ضروری، پیش شماره ها، اطلاعات جغرافیایی و . . . که برخی از تولید کنندگان در انتهای سالنامه های عمومی تولیدی خود قرار می دهند.فرمت تاریخ در سالنامهمنظور از فرمت تاریخ در این مقاله، نحوه نمایش تاریخ در سالنامه است. از این دیدگاه، سالنامه ها را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود.سالنامه روزشمار :

  در این نوع از سالنامه ، هر روز از هفته در یک صفحه نمایش داده می شود. در این نوع طراحی، فضای یادداشت بسیار زیادی برای یادداشت در هر روز وجود دارد. لذا این نوع سالنامه برای یادداشت مسائل روزانه بسیار کاربرد دارد. البته به این نکته توجه داشته باشید که سالنامه روزشمار به لحاظ تعداد کاغذ حجیم بوده و ممکن است حمل آن توسط کاربر دشوار باشد. به این نوع سالنامه، روزشمار ” پنجشنبه و جمعه جدا ” نیز گفته می شود.

   

  سالنامه روز شمار

  سالنامه روزشمار ” پنجشنبه و جمعه با هم “:

  از آنجا که برای بسیاری از کاربران، روزهای پنجشنبه و جمعه روز کاری محسوب نمی شود، لذا یادداشت چندانی نیز در این دو روز صورت نمی گیرد. به همین دلیل بسیاری از تولید کنندگان، سالنامه روزشمار خود را بصورت ” پنجشنبه و جمعه با هم ” تولید می کنند. با این روش، علاوه بر حفظ کاربرد، سالنامه خروجی به لحاظ حجم کاغذ سبکتر بوده و به دلیل مصرف کاغذ کمتر کمی ارزانتر خواهد بود.

   

  روز شمار پنجشنبه جمعه با هم

  سالنامه دو روز شمار :

  در این نوع از طراحی، هر صفحه حاوی دو روز از هفته است. لذا هر هفته در سه صفحه گنجانده می شود. توجه داشته باشید که چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در یک صفحه قرار می گیرد. حجم این نوع از سرررسید نسبت به سالنامه روز شمار کمتر است. در عین حال برای هر روز  به اندازه نیمی از صفحه جای یادداشت وجود دارد.

   

  سالنامه دو روز شمار

  سالنامه هفته شمار :

  در این نوع سالنامه ، هر هفته در یک صفحه چاپ می شود. حجم سالنامه طراحی شده به این روش کم و جای یادداشت آن نیز در عین حال کم است.

   

  سالنامه هفته شمار

  سالنامه هفته در دو صفحه :

  در این نوع از طراحی، هر هفته به دو بخش 3 روز و 4 روزه تقسیم شده و در دو صفحه روبروی هم قرار می گیرد.

   

  سالنامه هفته در دو صفحه

  سالنامه ماه شمار :

  در این نوع از سالنامه ، هر ماه در یک صفحه چاپ می شود. این نوع از سالنامه به لحاظ یادداشت نویسی کاربرد چندانی ندارد. اما مزیت این نوع سالنامه این است که می توان با یک نگاه کل ماه را مرور نمود.

  سالنامه یک ماه در دو صفحه :

  در این نوع از طراحی، هر هفته به دو بخش تقسیم شده و در دو صفحه روبروی هم قرار می گیرد.

   

  سالنامه ماه در دو صفحه

  اوراق ضمیمه

  در تولید هر سالنامه علاوه بر صفحات نمایش دهنده تاریخ، صفحاتی نیز به عنوان ضمیمه اضافه می شود. وجود بسیاری از این ضمایم ضروری نبوده و قرار دادن آنها در سالنامه به نظر تولید کننده و یا درخواست سفارش دهنده بستگی دارد. این ضمایم عبارتند از:

  • معرفی سال :صفحه اول سالنامه معمولا به معرفی سال اختصاص دارد. اطلاعاتی از قبیل سال شمسی، قمری و میلادی، لحظه تحویل سال و . . . در این صفحه قرار می گیرد.

   

  صفحه معرفی سال

  • مشخصات دارنده سالنامه :شامل اطلاعات شخصی، اطلاعات تماس و اطلاعات ضروری
  • تعطیلات رسمی سال در یک نگاه :شامل فهرستی از تعطیلات رسمی

   

  صفحه مشخصات دارنده و تعطیلات رسمی در یک نگاه

  • سال در یک نگاه :معمولا در یک صفحه، روزهای سال به تفکیک ماه نمایش داده می شود.

   

  صفحه سال در یک نگاه

  • کاغذ یادداشت :معمولا در سالنامه هایی با حجم تقویم کم ( دو روز شمار ، هفته شمار و ماه شمار )، پس از قسمت تقویم، صفحاتی برای یادداشت قرار می گیرد. این امر نه تنها حجم سالنامه را به میزان متعادل می رساند، بلکه ضعف نبود فضای یادداشت در این گونه سالنامه ها تا حدی جبران می شود.

   

  صفحه یادداشت

  یک ایده

  بهتر است در بالای صفحات یادداشت ، مکانی خالی برای نوشتن تاریخ وجود داشته باشد تا کاربر بتواند به راحتی به مدیریت صفحات بپردازد. لذا اگر سالنامه اختصاصی سفارش می دهید، در صورت تمایل این مورد را از تولید کننده بخواهید.

  • دفترچه تلفن :برخی از تولید کنندگان سالنامه در پایان سالنامه تولید شده چند صفحه دفترچه تلفن قرار می دهند. این دفترچه تلفن غالبا با حروف الفبا تفکیک نمی شود. اما وجود این دفترچه تلفن مختصر می تواند برای کاربر سالنامه بسیار مورد استفاده باشد.

   

  دفترچه تلفن انتهای سالنامه

  • اطلاعات مهندسی :برخی از تولیدکنندگان بنا بر نظر خود یا درخواست مشتریان، بخشی را تحت عنوان اطلاعات مهندسی به انتهای سالنامه اضافه می کنند. این بخش شامل جداول استاندارد و اعداد از پیش محاسبه شده است که برای برخی از مشتریان قابل استفاده است.
  • سایر اطلاعات :شامل شماره های تلفن ضروری، پیش شماره ها، اطلاعات جغرافیایی و . . . که برخی از تولید کنندگان در انتهای سالنامه های عمومی تولیدی خود قرار می دهند.
  • فرم درخواست ارسال نمونه سالنامه و تقویم رومیزی

کلمه مورد نظر را بنویسید و Enter بزنید

سبد خرید